Testperioden 29/5-18/6 | Användarmanual v.1 till Frivillig

Framhävt

Kommentarer

13 kommentarer

 • Officiell kommentar
  Avatar
  Tim Ritari

  Hej Hedwig! Jag ska se till att spara presentationen i .pdf-format så att du även kan läsa den i mobilen

  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Hedwig Stjernvall

  Laddade ner filen till mobilen. Kan inte öppna .ppt. Bör finnas en .pdf version sen av den klara manualen. Nu kommer jag att jobba mestadels via dator och platta. Så det löser sig.

  Via plattan är det inget problem. 

  Rent generellt - en fil som endast skall läsas av mottagaren borde alltid gå som .pdf. Här är det en annan historia. .

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Hedwig Stjernvall

  Jag kan tänka mig att skriva ut manualen (när den är klar) och sätta den i händerna på en frivillig, när de skall börja använda verktyget. Då vore det bra att det kanske i en bilaga finns info om hur man skapar ett konto på Rednet och var man hittar Frivillig. Vi har ett antal äldre som kanske kan lockas till datorn om de bara får tydliga instruktioner.

  1
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Knivsta Rödakorskrets

  Hej,

  Det här är väl inte sant, dvs att vi måste ha personnummer på grund av GDPR? Det finns inget krav i GDPR att personnummer ska anges, tvärtom finns det väldigt mycket text om vad som faktiskt definieras som en personuppgift och hur man ska hantera sådana uppgifter om man samlat in dem. Vi hänvisar vår lagliga grund att få samla in personuppgifter för frivilliga till "fullgörande av avtal" . Jag uppfattar därför texten som rent felaktig:

  Anledningen till att du behöver uppge fullständiga personuppgifter är att vi enligt GDPR är skyldiga att upprätthålla korrekta personuppgifter om individer. Personnummer är därför nödvändigt för att vi ska kunna leva upp till kraven på ett effektivt sätt.

   

  /Harriet

   

  Vi ska titta på detta och återkomma. //Danijela

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Knivsta Rödakorskrets

  Manualen:

  Från ett användarperspektiv tycker jag att det vore bättre att ha tre korta manualer; en för varje typ av användare istället för som nu väldigt många sidor där jag som användare måste hoppa omkring bland sidorna för att få ett flöde. Visst finns det säkert användare som tillhör alla tre kategorierna men det borde vara så att majoriteten användare i framtiden tillhör kategorin 'frivilliga'?

  Manualen är på 28 sidor och det saknas en innehållsförteckning vilket också försvårar läsningen. Första gången man läser manualen så läser man antagligen alla sidor, men senare återvänder man för att hitta information om någon detalj som man glömt. Nu måste man läsa igenom alla sidor för att hitta det man letar efter.

  /Harriet

   
  Hej Harriet! Jättebra input. Tar in en innehållsförteckning och ser över hur vi kan göra olika avsnitt utifrån vilken användare samt instruktioner om Rednet kontot //Danijela

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Anne-Marie Rudolf

  Håller med dig Harriet.Det är splittrande för uppmärksamheten att titta på rubriken högst upp till vänster för att se var man är. Antingen  tre manualer med rätt titelblad eller så ska det i rubriken stå vad bilden gäller. Varför ska man titta på två ställen 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Leo Jonason

  Nu har jag fått ordning på inspelningen från Referensgruppsmötet i tisdags, vi kommer snart att publicera den här. 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Leo Jonason

  Här finns nu länken till videon från Referensgruppsmötet 200180529

  https://rodakorset.zendesk.com/hc/sv/articles/360001124709-Referensgruppsm%C3%B6te-20180529  

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Knivsta Rödakorskrets

  Jag får inte något grepp över själva flödet att lägga in en ny frivillig. Kan jag göra allt själv (för att kunna ange frivilliga som saknar mailadress) eller finns steg som absolut måste göras av den frivillige själv?

  Som jag tolkar det nu är det ungefär så här (?);

  1. Den frivillige är medlem, har en mailadress och ansöker själv om åtkomst till Rednet. 

   Danijela: Frivilliga behöver inte vara medlemmar och alla, oavsett roll, kan ansöka om åtkomst till Rednet. Antingen ansöka själv eller be infoservice skapa ett Rednet konto.

  2. Personen får ett lösenord och inloggning till Frivillig.

   Danijela: När personen skapat eller fått lösenord till Rednet använder den samma uppgifter att logga in på Frivillig.

  eller

  1. Den frivillige får en länk skickad till sig och skapar en ny användare via Facebook
  2. Den frivillige loggar själv in och kompletterar sin profil
  3. De frivillige letar upp en verksamhet och ansöker om att få vara med i en aktivitet
  4. Frivilligledaren godkänner att den frivillige deltar

   Danijela: Stämmer!

  Vad gör jag med dom alla dom frivilliga som

  •  inte är medlemmar och därför inte har åtkomst till Rednet
  • och/eller inte använder Facebook
  • inte äger en mailadress
  • ?

   Danijela: Frivlliga behöver inte vara medlemmar för ansöka om åtkomst till Rednet. Om de inte äger en mailadress så är nog chansen liten att personen kommer vilja/ha förutsättningen att använda Frivillig själv. Då finns istället möjligheten för frivilligeldaren för den verksamheten eller för en förtroendevald i den kretsen att rapportera åt den frivillige. 

   Vi tror på två användarsätt i Frivillig. Antingen att Frivillig används i alla led, det vill säga av förtroendevalda, frivilligledare och frivilliga. Eller att förtroendevalda, kretsanställda och/eller frivilligledare använder Frivillig och rapporterat åt de frivilliga. Vi behöver därför testa och utveckla funktioner som möjliggör båda användarsätten. 

  //Harriet

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Anne-Marie Rudolf

  Jag brottas med samma frågor som du. Tillvägagångssättet 1-4 är så krångligt? Vad har  man för bild av verkligheten ?

   Vad är det för frivillig som bara dyker upp och ansöker om att få vara med i en verksamhet. Finns dom??????  Vi vet väl vilka frivilliga vi har i verksamheter. 

  Varför ska frivilligledaren godkänna?Ska frivilligledaren godkänna frivilliga varje vecka? Danijela: Du behöver bara godkänna första gången en frivillig anmäler sig till verksamheten. 

  Läxhjälp är en mycket vanlig verksamhet  

  Frivilligledaren vill veta hur många läxhjälpare som kommer till resp pass. Gärnaveckor i förväg. Det är det primära. Om det är för få frivilliga  vad gör hen då? Danijela: Om det är för få som anmäler sig till pass så kan frivilligledaren skicka ett meddelande till samtliga frivilliga (antingen till alla i verskamheten eller till de på ett specifikt tillfälle) och fråga/påminna om att anmäla sig. Om det är för få vid upprepade tillfällen så blir detta en signal om rekryteringsbehov. 

  om det är förväntat antal så genomförs passet. Efter passet skriver man in antal deltagare. Vad ytterligare ska verktyget göra??????? Danijela: Alla tillfällen som rapporteras samlas i en analys där du/kretsen kan se hur många tillfällen som genomförts, hur många frivilliga, hur många timmar som lagts ner och hur många deltagare ni nått. Denna information skickas också direkt till Kretsrapporten som årsvis sammanställs,

  Om detta ska få en genomslagskraft måste det underlätta inte tillföra mera arbete  

  och ja Harriet vad gör vi  med alla dom som du nämner i slutet. Vi måste utgå från hur verkligheten ser ut

  Anne Marie 

   

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Danijela Semunovic

  Anne-Marie och Harriet - se mina kommentarer direkt i era inlägg. 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Hedwig Stjernvall

  Länk till Frivillig från Redy
  Alla som fanns inskrivna i Redy har fått en behörighetslänk när Frivillig öppnades. Men alla har inte brytt sig om att logga in sig.

  Kan man repetera det mailet som gick ut ? 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk
 • Avatar
  Danijela Semunovic

  Ja, det går att repetera men då måste man be oss eller Infoservice att göra det. Vi ser nu över inloggningsprocessen. 

  0
  Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.