Den här communitygruppen är till för er som är med i referensgruppen för Frivillig.